หน้าแรก

บัญชี
ยานยนต์
ค้าปลีก
previous arrow
next arrow

HIGHTECH

Nongphai

พร้อมมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษาให้มีคุณภาพ เป็นผู้ที่มีทักษะความชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพ เป็นผู้ที่มีความรอบรู้ มีความประพฤติดี ประพฤติชอบ มีคุณธรรม จริยธรรม

รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. รอบปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 มีสาขาวิชาให้เลือกเรียนตามความสนใจที่เหมาะต่อการประกอบอาชีพในอนาคต

ข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยเทคโนโลยีไฮเทคหนองไผ่

HIGHTECH TECHNOLOGICAL NONGPHAI COLLEGE

เลขที่ 126 หมู่ที่ 6 ถนน สระบุรี – หล่มสัก ตำบลยางงาม อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67140

hightechnongphai@gmail.com
technonongphai@gmail.com
056-782199, 098-4167488, 098-4167588