หน้าแรก

ลอยกระทง2
ว3
บัญชี
ยานยนต์
previous arrow
next arrow

HIGHTECH

Nongphai

พร้อมมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษาให้มีคุณภาพ เป็นผู้ที่มีทักษะความชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพ เป็นผู้ที่มีความรอบรู้ มีความประพฤติดี ประพฤติชอบ มีคุณธรรม จริยธรรม

รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. รอบปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 มีสาขาวิชาให้เลือกเรียนตามความสนใจที่เหมาะต่อการประกอบอาชีพในอนาคต

ข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค หนองไผ่

NONGPHAI HIGHTECH TECHNOLOGICAL COLLEGE

เลขที่ 188 หมู่ที่ 6 ถนน สระบุรี – หล่มสัก ตำบลยางงาม

อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67220

hightechnongphai@gmail.com
technonongphai@gmail.com
056-782199, 098-4167488