การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 สถานศึกษาสถาบันในเครือมหาวิทยาลัยปทุมธานี เรื่อง ONENESS FOR SUCCESS

วันที่ 22 ตุลาคม 2565 นางกรวรรณ นามวงศ์ ผู้อำนวยการ คณะครูอาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค หนองไผ่ เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 สถานศึกษาสถาบันในเครือมหาวิทยาลัยปทุมธานี เรื่อง ONENESS FOR SUCCESS