กิจกรรมจิตอาสา

ประมวลภาพกิจกรรม วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕
ตัวแทนนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดวัด
ณ วัดหนองไลย์ จังหวัดเพชรบูรณ์ และทำความสะอาดโดยรอบ
วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค หนองไผ่