กิจกรรมวันเข้าพรรษา

ประมวลภาพกิจกรรม วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕
นางกรวรรณ นามวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค หนองไผ่
พร้อมคณะครูอาจารย์ และตัวแทนนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษา
ร่วมถวายเทียนพรรษา ทำบุญข้าวสารอาหารแห้ง ณ วัดหนองไลย์ จังหวัดเพชรบูรณ์