ข่าวสารประชาสัมพัธ์

นายเหนือ สุขขี ผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ และ นางวิลัยพร ถุนพุฒดม รองผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ นำนักเรียนไปเข้าร่วมฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือวิสามัญ ระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม 2565 ณ ค่ายลูกเสือวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์