งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์

วันที่25 สิงหาคม 2565นางกรวรรณ นามวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค หนองไผ่ เป็นประธานเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ นักศึกษาได้ร่วมกันทำกิจกรรมตอบคำถามวิทยาศาสตร์ การเข้าฐานทดลองทางวิทยาศาสตร์ แข่งขันจรวดขวดน้ำ และการประกวดชุดรีไซเคิล