ภาพบรรยากาศการประชุมผู้ปกครอง

ภาพบรรยากาศการประชุมผู้ปกครองของนักศึกษาระดับชั้นปวช. 1-3 สาขาการบัญชี คอมพิวเตอร์ และยานยนต์ ประจำภาคเรียน2/2565