ภาพบรรยากาศการลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพรชบูรณ์

ลงพื้นที่แจกอาหารและน้ำดื่มช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ที่ตำบลหนองไขว่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ทางวิทยาลัยขอเป็นกำลังแรงใจให้พี่น้องชาวหล่มสักได้ผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้โดยเร็ว