มอบกระทงให้วัดหนองไลย์และเทศบาลตำบลหนองไผ่เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมลอยกระทง

วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 คณะครูและนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค หนองไผ่ ได้นำกระทงไปมอบให้วัดหนองไลย์และเทศบาลตำบลหนองไผ่เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมลอยกระทง