ลงพื้นที่แจกอาหารและน้ำดื่มช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ที่ตำบลหนองไขว่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่23 สิงหาคม 2565นางกรวรรณ นามวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค หนองไผ่ นาย​พงศกร​ ผดุงพงษ์​ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค เพชรบูรณ์ คณะครู และทีมสภานักเรียนได้ลงพื้นที่แจกอาหารและน้ำดื่มช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ที่ตำบลหนองไขว่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ทางวิทยาลัยขอเป็นกำลังแรงใจให้พี่น้องชาวหล่มสักได้ผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้โดยเร็ว