ส่งนักศึกษาปวส.ไปฝึกงาน

วันที่ 21 พฤษภาคม 2565 นางกรววรณ นามวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค หนองไผ่ อาจารย์วิลัยพร ถุนพุฒดม และ อาจารย์นันทิกานต์ ฤทธิ์ชัย ได้เดินทางมาส่งนักศึกษาฝึกงานที่บริษัท CP ALL จังหวัดสมุทรปราการ