อบรมเชิงปฏิบัติการรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี

วันอาทิตย์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นายกิตติพงษ์ แก้วอ่ำ รองผู้อำนวยการและนายกฤษฎา ชัยชมภู อาจารย์สาขายานยนต์ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า โดย คุณชนาธิป ธเนศนินาทและทีมงาน Emana จัดการอบรมโดย วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี ร่วมกับ บริษัท Moto Ev co.,Ltd. ณ หอประชุม วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี