เกร็ดสาระความรู้จากวิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค หนองไผ่

เกร็ดสาระความรู้จากวิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค หนองไผ่

#แผนกสายสามัญ #สาขาวิทยาศาสตร์ ✏️📒

เนื่องจากวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565
เกิดปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวง
วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค หนองไผ่ จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกันสังเกตดวงจันทร์ด้วยนะคะ🌝🌚
ช่วงระยะเวลา
16:09 น. 🌒 เริ่มเกิดจันทรุปราคาบางส่วน
17:16 น. 🔴 เริ่มเกิดจันทรุปราคาเต็มดวง
17:59 น. 🔴 ดวงจันทร์เข้าไปในเงาลึกที่สุด
18:41 น. 🔴 สิ้นสุดจันทรุปราคาเต็มดวง
19:49 น. 🌘 สิ้นสุดจันทรุปราคาบางส่วน