โครงการสู่อ้อมกอดนอร์ทเทิร์น ประเพณีเดินเท้าไหว้ศาลฯ พิธีไหว้ครู และปฐมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 20-21 สิงหาคม 2565 คณะครูและนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค หนองไผ่ เข้าร่วมโครงการสู่อ้อมกอดนอร์ทเทิร์น ประเพณีเดินเท้าไหว้ศาลฯ พิธีไหว้ครู และปฐมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 ณ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น