โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยจราจรและการขับขี่อย่างปลอดภัย

วันศุกร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นางกรวรรณ นางวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค หนองไผ่ ขอขอบพระคุณ ร.ต.อ.วรากรณ์ สุขตระกูล (รองสวป.สภ.นาเฉลียง) และทีมงานที่มาให้ความรู้กับนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค หนองไผ่ ใน “โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยจราจรและการขับขี่อย่างปลอดภัย”